Category Archives: Tin Tức

Pharma Exchange Forum 2024

PHARMA XCHANGE FORUM 2024 Khám phá vị trí đi đầu trong đổi mới với những [...]

Tuyển Dụng O.S.I

THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Teambuilding – Kết nối & Sẻ chia 2024

O.S.I  Team vừa cùng nhau trải qua một chương trình teambuilding đầy ý nghĩa với [...]

Đào Tạo Và Chia Sẻ Cùng Promega

Đào tạo và chia sẻ cùng Promega

Hướng Dẫn Thí Nghiệm

Hướng dẫn tại Phòng Thí Nghiệm của Khách hàng

Sinh hoạt cuối tháng cùng Sếp, chia sẻ cùng nhau

Sinh hoạt cuối tháng cùng Sếp, chia sẻ cùng nhau

Hoạt Động Trẻ Khỏe

OSI Team – Hoạt động vui – trẻ – khỏe sau giờ làm việc. Marathon [...]

THÔNG TIN ỨNG VIÊN