Micropipette cơ đơn kênh, cố định thể tích Proline® – Sartorius (Đức)

Giá gốc là: 2.250.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.895.000 ₫.

Hãng sản xuất: Sartorius – Đức

Xuất xứ: Phần Lan

Model: Proline®

Các thang thể tích:

720010: 0.1 – 2.5µL

720015: 0.5 – 10µL

720080: 2 – 20µL

720025: 5 – 50µL

720050: 10 – 100µL

720070: 20 – 200µL

720060: 100 – 1,000µL

720110: 1,000 – 5,000µL

THÔNG TIN ỨNG VIÊN