Micropipette cơ đơn kênh, thay đổi thể tích Proline Plus® – Sartorius (Đức)

Giá gốc là: 4.100.000 ₫.Giá hiện tại là: 3.685.000 ₫.

Hãng sản xuất: Sartorius – Đức

Xuất xứ: Phần Lan

Model: Proline Plus®

Các thang thể tích:

  • 728010: 0.1 – 3µL
  • 728020: 0.5 – 10µL
  • 728030: 2 – 20µL
  • 728040: 5 – 50µL
  • 728050: 10 – 100µL
  • 728060: 20 – 200µL
  • 728070: 100 – 1,000µL
  • 728080: 500 – 5,000µL
  • 728090: 1,000 – 10,000µL

THÔNG TIN ỨNG VIÊN