Dụng cụ phân phối chất lỏng Prospenser – Sartorius (Đức)

9.075.000 13.100.000 

Model: Prospenser

Hãng sản xuất: Sartorius (Đức)

Xuất xứ: Phần Lan

Các thang thể tích:

  •  LH-723060: 0.2 – 1 mL
  •  LH-723061: 0.4 – 2 mL
  •  LH-723062: 1 – 5 mL
  •  LH-723063: 2 – 10 mL
  •  LH-723064: 5 – 30 mL
  •  LH-723065: 10 – 60 mL

THÔNG TIN ỨNG VIÊN