Dụng cụ trợ pipette Midi Plus – Sartorius (Đức)

Giá gốc là: 8.810.000 ₫.Giá hiện tại là: 7.195.000 ₫.

THÔNG TIN ỨNG VIÊN